VÝSLEDKY VOLIEB

Michal Slašťan, Ing.
38,0%
Juraj Čech, JUDr.
30,1%
Pavol Fischer, Ing. arch.
18,8%
Stanislav Chytka, PhDr.
13,1%

Zvolení poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie:

Ing. Anna Šanobová
(Hrboltová)
Peter Slašťan
(Klačno)
Elena Burgárová
(Klačno)
MUDr. Marián Hatala
(Polík)
MUDr. Anna Lesňáková
(Stred)
Ing. Martin Motyka
(Satelity a Pod Kalváriou)
Ing. Michal Slašťan
(Laziny)
PaedDr. Stanislav Bella
(Baničné)
Ing. Juraj Burgan
(Roveň)
moment...

Volebná účasť:
37,6% oprávnených voličov.

Životopis

Narodil som sa 12. 2. 1957 v Ružomberku. Otec bol robotník – strojný zámočník, matka učiteľka. Pochádzam z viacdetnej rodiny. Bolo nás spolu 6 súrodencov. Po štúdiách na Základnej škole v Likavke a Gymnáziu v Ružomberku som ukončil svoje štúdiá na Lesníckej fakulte Technickej univerzite vo Zvolene. Roku 1988 som ukončil štúdium na Jazykovej škole v Žiline štátnou záverečnou skúškou z jazyka nemeckého. Od roku 1981 do roku 1987 som pracoval vo firme Drevokup n.p. Ružomberok, od septembra 1987 do augusta 1992 som pracoval na Lesnom závode v Ružomberku, od septembra 1992 pracujem ako konateľ – riaditeľ vo firme Mestské lesy, spol. s r.o. Ružomberok. V septembri 1986 som sa oženil, zmenil som bydlisko z Likavky do Ružomberka, kde bývam doteraz. Manželka Ing. Katarína Slašťanová je zamestnaná vo firme Slovwood a.s. Ružomberok.. Spolu máme 2 deti. Starší Michal má 19 rokov a je študentom medicíny v Martine. Mladšia Patrícia má 7 rokov a je prváčkou na základnej škole.


Moja politická orientácia bola od samého začiatku jasne pravicová. Napriek veľkému tlaku v období socializmu som nebol nikdy kandidátom ani členom KSČ. Okamžite po vypuknutí „nežnej revolúcie“ som sa stal zakladajúcim členom VPN v Severoslovenských lesoch a snažil som sa presadiť do vedúcich funkcií v lesníctve skutočných odborníkov. Od roku 2001 som členom KDH. V roku 1992 som vyhral výberové konanie na funkciu riaditeľa – konateľa vo firme Mestské lesy, spol. s r.o. Ružomberok, kde pracujem doteraz. Firma ako jedna z mála mestských firiem za celých 14 rokov svojej činnosti vykazuje kladné hospodárske výsledky a odvádza mestu primeraný nájom.


Od roku 2001 som poslancom Žilinského samosprávneho kraja, momentálne už druhé volebné obdobie a od roku 2002 som poslancom Mestského zastupiteľstva v Ružomberku.

frage / internetové aplikácie