VÝSLEDKY VOLIEB

Michal Slašťan, Ing.
38,0%
Juraj Čech, JUDr.
30,1%
Pavol Fischer, Ing. arch.
18,8%
Stanislav Chytka, PhDr.
13,1%

Zvolení poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie:

Ing. Anna Šanobová
(Hrboltová)
Peter Slašťan
(Klačno)
Elena Burgárová
(Klačno)
MUDr. Marián Hatala
(Polík)
MUDr. Anna Lesňáková
(Stred)
Ing. Martin Motyka
(Satelity a Pod Kalváriou)
Ing. Michal Slašťan
(Laziny)
PaedDr. Stanislav Bella
(Baničné)
Ing. Juraj Burgan
(Roveň)
moment...

Volebná účasť:
37,6% oprávnených voličov.

Volebný obvod č. 9 – Laziny

Ing. Jozef BašáryIng. Jozef Bašáry /č.1/

45 r., živnostník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Slašťan

Ing. Michal Slašťan /č.5/

49 r. konateľ MsL

 

 

 

 

 

 

 

  1. obnova detských ihrísk, vybudovanie nového ihriska pri športovej hale T18
  2. obnova verejného osvetlenia, lavičiek, parkovej zelene a chodníkov
  3. dobudovanie okolia zimného štadióna
  4. pomoc pri výstavbe detského dopravného ihriska
frage / internetové aplikácie