VÝSLEDKY VOLIEB

Michal Slašťan, Ing.
38,0%
Juraj Čech, JUDr.
30,1%
Pavol Fischer, Ing. arch.
18,8%
Stanislav Chytka, PhDr.
13,1%

Zvolení poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie:

Ing. Anna Šanobová
(Hrboltová)
Peter Slašťan
(Klačno)
Elena Burgárová
(Klačno)
MUDr. Marián Hatala
(Polík)
MUDr. Anna Lesňáková
(Stred)
Ing. Martin Motyka
(Satelity a Pod Kalváriou)
Ing. Michal Slašťan
(Laziny)
PaedDr. Stanislav Bella
(Baničné)
Ing. Juraj Burgan
(Roveň)
moment...

Volebná účasť:
37,6% oprávnených voličov.

Volebný obvod č. 5
KLAČNO

Elena BurgárováElena Burgárová /č.1/

54 r., učiteľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marián Gašaj

Marián Gašaj /č.3/

44 r., radiologický asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Slašťan

Peter Slašťan /č.9/

50 r., robotník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Vyparina

Ladislav Vyparina /č.14/

49 r., majster

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. pri ZŠ vybudovať atletický ovál s ihriskom pre futbalové triedy
  2. pokračovať v rozširovaní parkovacích miest a vytvoriť plochu na indiv. stavbu garáží
  3. plochu medzi fitnes Kalifornia až po ZŠ premeniť na areál oddychu a extrémnych športov, pre mládež pripraviť skatepark, atrakcie pre jazdu na kolieskových korčuliach a bicykloch
  4. vybudovať zadnú spojovaciu cestu z ulíc Lesná, Veterná, Liptovská na aut. Zástavku Klačno – Černová (spojiť s prípravou územia pre IBV)
frage / internetové aplikácie