VÝSLEDKY VOLIEB

Michal Slašťan, Ing.
38,0%
Juraj Čech, JUDr.
30,1%
Pavol Fischer, Ing. arch.
18,8%
Stanislav Chytka, PhDr.
13,1%

Zvolení poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie:

Ing. Anna Šanobová
(Hrboltová)
Peter Slašťan
(Klačno)
Elena Burgárová
(Klačno)
MUDr. Marián Hatala
(Polík)
MUDr. Anna Lesňáková
(Stred)
Ing. Martin Motyka
(Satelity a Pod Kalváriou)
Ing. Michal Slašťan
(Laziny)
PaedDr. Stanislav Bella
(Baničné)
Ing. Juraj Burgan
(Roveň)
moment...

Volebná účasť:
37,6% oprávnených voličov.

Volebný obvod č. 3
HRBOLTOVÁ

Ing. Anna ŠanobováIng. Anna Šanobová /č.3/

44 r., podnikateľka

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. zrekonštruovať budovu bývalej ZŠ vrátane areálu školy pre kultúrne, spoločenské, športové aktivity
  2. pripraviť projekt prístupovej cesty na miestnom cintoríne
  3. dokončiť kanalizáciu celej obce a riešiť otázku odstránenia zápachu z ČOV
  4. vybudovať spojovací chodník pre peších medzi ulicou Ostrá a Sadová
frage / internetové aplikácie