VÝSLEDKY VOLIEB

Michal Slašťan, Ing.
38,0%
Juraj Čech, JUDr.
30,1%
Pavol Fischer, Ing. arch.
18,8%
Stanislav Chytka, PhDr.
13,1%

Zvolení poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie:

Ing. Anna Šanobová
(Hrboltová)
Peter Slašťan
(Klačno)
Elena Burgárová
(Klačno)
MUDr. Marián Hatala
(Polík)
MUDr. Anna Lesňáková
(Stred)
Ing. Martin Motyka
(Satelity a Pod Kalváriou)
Ing. Michal Slašťan
(Laziny)
PaedDr. Stanislav Bella
(Baničné)
Ing. Juraj Burgan
(Roveň)
moment...

Volebná účasť:
37,6% oprávnených voličov.

Volebný obvod č. 1
BIELY POTOK

Jozef MilanJozef Milan /č.3/

46 r., manažér

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. pokračovanie v odkanalizovaní a ukončenie plynofikácie, rekonštrukcia ulíc s odvodnením
  2. vykúpenie pozemkov pre IBV v priestore Pod Vápenkou
  3. vybudovanie spojnice ulíc Raveň a Pod Hlinisko
  4. udržanie materskej školy, základnej školy a zdravotnej ambulancie
  5. podpora klubu dôchodcov, spoločenských, kultúrnych a športových organizácií
frage / internetové aplikácie