VÝSLEDKY VOLIEB

Michal Slašťan, Ing.
38,0%
Juraj Čech, JUDr.
30,1%
Pavol Fischer, Ing. arch.
18,8%
Stanislav Chytka, PhDr.
13,1%

Zvolení poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie:

Ing. Anna Šanobová
(Hrboltová)
Peter Slašťan
(Klačno)
Elena Burgárová
(Klačno)
MUDr. Marián Hatala
(Polík)
MUDr. Anna Lesňáková
(Stred)
Ing. Martin Motyka
(Satelity a Pod Kalváriou)
Ing. Michal Slašťan
(Laziny)
PaedDr. Stanislav Bella
(Baničné)
Ing. Juraj Burgan
(Roveň)
moment...

Volebná účasť:
37,6% oprávnených voličov.

Volebný obvod č. 10
BANIČNÉ

PaedDr. Stanislav BellaPaedDr. Stanislav Bella /č.2/

50 r., riaditeľ gymnázia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Klimek

Mgr. Vladimír Klimek /č.6/

29 r. učiteľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juraj Šooš

Juraj Šooš /č.13/

56 r., stavebný technik

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. úprava vstupu na ulicu E.Bohúňa – cesty, chodníky, zeleň
  2. Cesta na Vlkolínec – rozšírenie parkovacích plôch
  3. úprava priestoru pred Áčkom
  4. obnova zariadení detských ihrísk
  5. projekt revitalizácie svahu medzi I.Houdeka a Papierníckou
  6. projekt oddychovej zóny nábrežia pri Revúcej na ulici K.Krčméryho
  7. projekt rekonštrukcie ulice Do Baničného vrátane úpravy svahu
  8. rekonštrukcia ul. Sládkovičova
frage / internetové aplikácie