VÝSLEDKY VOLIEB

Michal Slašťan, Ing.
38,0%
Juraj Čech, JUDr.
30,1%
Pavol Fischer, Ing. arch.
18,8%
Stanislav Chytka, PhDr.
13,1%

Zvolení poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie:

Ing. Anna Šanobová
(Hrboltová)
Peter Slašťan
(Klačno)
Elena Burgárová
(Klačno)
MUDr. Marián Hatala
(Polík)
MUDr. Anna Lesňáková
(Stred)
Ing. Martin Motyka
(Satelity a Pod Kalváriou)
Ing. Michal Slašťan
(Laziny)
PaedDr. Stanislav Bella
(Baničné)
Ing. Juraj Burgan
(Roveň)
moment...

Volebná účasť:
37,6% oprávnených voličov.

Ing. Michal SLAŠŤAN
primátor mesta RUŽOMBEROK

Vážení spoluobčania!


Dovoľte mi, aby som sa vám niekoľko hodín po oficiálnom vyhlásení výsledkov komunálnych volieb poďakoval za podporu a za hlasy, ktoré ste mi vo voľbách dali, čím som sa stal na najbližšie štyri roky primátorom mesta Ružomberok.


Chcem vám, vážení spoluobčania na prahu môjho funkčného obdobia sľúbiť, že program ktorý som vám predložil sa budem snažiť v čo najväčšej miere naplniť.

 

Chcem vám sľúbiť, že budem primátorom nielen tých voličov, ktorí mi dali svoj hlas, ale všetkých obyvateľov mesta Ružomberok.

 

Chcem vám sľúbiť, že vynaložím všetky svoje sily pre spokojnosť občanov mesta a pre napredovanie a rozvoj mesta Ružomberok.

 

Chcem vám sľúbiť, že urobím všetko pre to, aby ste po štyroch rokoch mohli povedať : Mali sme dobrého primátora.

 

Prosím vás, buďte mi v tomto na pomoci.

 

Ako určite viete, v závere predvolebnej kampane nás náhle opustil môj brat Juraj, ktorý mi bol oporou v predvolebnej kampani a bol by mi pomáhal aj pri mojej funkcií primátora mesta.

 

Chcem sa vám aj touto cestou poďakovať za celú rodinu za prejavy sústrasti pri strate môjho brata.

 

Ešte raz všetkým ďakujem.

frage / internetové aplikácie